Personal tools
Namespaces

Variants
Actions

Polska Wersja Językowa WHMCS

From ModulesGarden Wiki
Jump to: navigation, search

Przejdź do anglojęzycznej wersji tej dokumentacji.

Contents

Opis Polska Wersja Językowa WHMCS

Polska Wersja Językowa WHMCS to fantastyczne spolszczenie przygotowane specjalnie dla użytkowników posługujących się językiem polskim.

Nareszcie otrzymasz możliwość rozszerzenia listy dostępnych tłumaczeń o długo oczekiwany język polski.
Nasze rozwiązanie zapewni pełną swobodę wyboru dla Ciebie, Twoich klientów, a nawet gości, w kwestii ustawień preferencji językowych.

 • Podsumowanie tłumaczenia:
✔ Profesjonalna polska lokalizacja
✔ Pełne tłumaczenie panelów klienta i administracyjnego
✔ Dodatkowe tłumaczenie wbudowanych raportów WHMCS
✔ Dodatkowe tłumaczenie widgetów WHMCS w panelu kontrolnym
✔ Pliki dostępne w wersji Open Source
✔ Prawie 10000 przetłumaczonych wyrażeń
✔ Wsparcie dla motywów "Six", "Twenty-One" oraz każdego innego opierającego się na nich
✔ Wsparcie dla wszystkich wersji WHMCS
✔ Tłumaczenie wszystkich dostępnych rekordów do wersji WHMCS 8.2.1
✔ Integracja z Geolocation Hook For WHMCS - automatyczne przypisywanie języka, waluty oraz szablonu na podstawie lokalizacji klienta (czytaj więcej)

Instalacja

Tłumaczenie Stref Administratora i Klienta

Poniższa instrukcja pokaże Ci jak skutecznie zainstalować i skonfigurować nasze tłumaczenie językowe w Twoim systemie WHMCS.

Poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces. Polską Wersje Językową WHMCS możesz zamówić w naszym sklepie internetowym.

1. Zaloguj się do panelu klienta i pobierz pliki translacyjne.
PL 1.png
2. Rozpakuj pobraną paczkę z plikami.

Zawartość paczki powinna wyglądać następująco.

PL 2.png
Upewnij się, że pliki zostały przesłane do odpowiednich katalogów.

Przykładowy katalog pliku 'polish.php' w panelu administracyjnym, jego lokalizacja mogła zostać dostosowana i może być inna w Twoim systemie:

twójWHMCS/admin/lang

Lokalizacja pliku tłumaczenia 'polish.php' w panelu klienta:

twójWHMCS/lang
To wszystko! Nie musisz instalować ani aktywować tłumaczenia w żadnym miejscu!

Tłumaczenie Raportów

Wgranie tłumaczenia raportów jest opcjonale. Jeśli chcesz, możesz pominąć ten krok.

Domyślnie WHMCS nie udostępnia tłumaczenia raportów poprzez ich translację w pliku językowym, a rekordy wymagane do translacji są wprowadzone na stałe do kodu samych raportów.
Aby więc ich tłumaczenie było możliwe, zostały zmodyfikowane oryginalne pliki raportów na bazie tych z WHMCS V7.8.2.

Z tego też powodu, wgranie ich tłumaczenia nadpisze oryginalne, angielskie wersje raportów w Twoim systemie WHMCS!
Jeśli chcesz zachować jednocześnie angielskie i polskie wersje raportów, to plikom ze spolszczonymi raportami zmień nazwę z '.php' na własną, tak aby nie nadpisały one oryginalnych plików.
Takie raporty będą wtedy dostępne na głównej stronie z raportami w kategorii 'Other' . WHMCS zaleca, aby nazwy plików raportów składały się z małych liter i cyfr (a-z, 0-9) oraz zawsze zaczynały się od litery.

1. Przed wrzuceniem spolszczenia raportów zalecamy utworzyć kopię oryginalnych plików.

Przejdź więc do katalogu:

/twójWHMCS/modules

i zmień nazwę folderu 'reports' na np. 'reports_backup'

PL 11.png
2. Następnie w tym samym katalogu ( '/twójWHMCS/modules' ) umieść katalog ze spolszczeniem 'reports_RenameMe'

Po czym zmień mu nazwę na 'reports' .

Uwaga: Jeśli posiadałeś zainstalowane jakiekolwiek dodatkowe raporty, pamiętaj, by przenieść również ich pliki z folderu kopii do głównego folderu z raportami.

PL 12.png
3. Ostatnim już krokiem jest dodanie tłumaczenia nazw raportów wyświetlanych w menu obszaru administracyjnego.

Ich tłumaczenie zawarte jest bezpośrednio w motywie używanym przez administratora.
W przypadku standardowego motywu WHMCS 'Blend' przejdź do katalogu '/twójWHMCS/admin/templates/blend' i otwórz plik 'menu.tpl' . Następnie znajdź poniższy fragment kodu (domyślnie w liniach 97-103):
Jeżeli tylko używasz WHMCS w wersji 8 lub nowszy, przejdź do katalogu '/twójWHMCS/admin/templates/blend' i otwórz plik 'nav.tpl' . Następnie znajdź poniższy fragment kodu (domyślnie w liniach 281-287):

  <li><a id="Menu-Reports-Daily_Performance" href="reports.php?report=daily_performance">Daily Performance</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-Income_Forecast" href="reports.php?report=income_forecast">Income Forecast</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-Annual_Income_Report" href="reports.php?report=annual_income_report">Annual Income Report</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-New_Customers" href="reports.php?report=new_customers">New Customers</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-Ticket_Feedback_Scores" href="reports.php?report=ticket_feedback_scores">Ticket Feedback Scores</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-Batch_Invoice_PDF_Export" href="reports.php?report=pdf_batch">Batch Invoice PDF Export</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-More..." href="reports.php">More...</a></li>

I zamień go na:

  <li><a id="Menu-Reports-Daily_Performance" href="reports.php?report=daily_performance">Dzienna Działalność</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-Income_Forecast" href="reports.php?report=income_forecast">Prognozy Przychodów</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-Annual_Income_Report" href="reports.php?report=annual_income_report">Sprawozdanie Roczne</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-New_Customers" href="reports.php?report=new_customers">Nowi Klienci</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-Ticket_Feedback_Scores" href="reports.php?report=ticket_feedback_scores">Oceny Zwrotne Zgłoszeń</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-Batch_Invoice_PDF_Export" href="reports.php?report=pdf_batch">Eksport Faktur do PDF</a></li>
  <li><a id="Menu-Reports-More..." href="reports.php">Więcej...</a></li>

Oczywiście zachowując powyższy schemat możesz tutaj podlinkować więcej skrótów do innych raportów lub zmienić te zaproponowane domyślnie.
W przypadku używania innych motywów panelu administratora, powyższy krok należy wykonać w analogiczny sposób.

PL 13.png
To wszystko. Od teraz po otworzeniu któregoś z raportów, pokaże się jego spolszczona wersja.


Ważne: W przypadku aktualizowania WHMCS do nowszej, pełnej wersji, pliki z tłumaczeniem raportów zostaną ponownie nadpisane przez ich angielskie odpowiedniki (chyba, że zmieniłeś im nazwy).
W takiej sytuacji należy spolszczenie raportów wgrać ponownie.

PL 14.png
Uwaga - na liście raportów ( '.../reports.php' ), te nadal będą widnieć w swoich oryginalnych, angielskich nazwach oraz nieprzetłumaczonych kategoriach.
Wynika to z faktu, że WHMCS nazwy te uzyskuje na podstawie nazwy pliku .php z danym raportem.
Jeśli chcesz, możesz sam zmienić nazwy plików z raportami, tak aby były one po polsku, niemniej wtedy każdy z tych raportów znajdzie się w kategorii 'Other' .
Jest to skutkiem tego, że WHMCS sam przydziela raporty do danych kategorii na podstawie oryginalnych nazw plików raportów.
Podobny problem dotyczy również faktu, że w niektórych raportach niektóre elementy, m.in. nazwy miesięcy, dni tygodnia, czy też pole z wyborem waluty, nadal wyświetlają się w oryginalnej, angielskiej nazwie.
Niestety, zmiana powyższych mechanizmów oraz przetłumaczenie tych rekordów nie jest na razie możliwa z uwagi na bezpośrednią ich implementację w pliku '(...)/admin/reports.php' , który jest plikiem zakodowanym przez WHMCS.
W przypadku pytań odnośnie takiego rozwiązania oraz jego ewentualnych zmian planowanych przez WHMCS, zalecamy kontaktować się bezpośrednio z działem wsparcia WHMCS.
PL 15.png

Tłumaczenie Widgetów

Wgranie tłumaczenia widgetów jest opcjonale. Jeśli chcesz, możesz pominąć ten krok.

Domyślnie WHMCS nie udostępnia tłumaczenia widgetów poprzez ich translację w pliku językowym, a rekordy wymagane do translacji są wprowadzone na stałe do kodu samych widgetów.
Aby więc ich tłumaczenie było możliwe, zostały zmodyfikowane oryginalne pliki widgetów na bazie tych z WHMCS V7.8.2.

Z tego też powodu, wgranie ich tłumaczenia nadpisze oryginalne, angielskie wersje widgetów w Twoim systemie WHMCS!.

1. Przed wrzuceniem spolszczenia widgetów zalecamy utworzyć kopie oryginalnych plików.

Przejdź więc do katalogu:

/twójWHMCS/modules

i zmień nazwę folderu 'widgets' na np. 'widgets_backup'

PL 16.png
2. Następnie w tym samym katalogu ( '/twójWHMCS/modules' ) umieść katalog ze spolszczeniem 'widgets_RenameMe'

Po czym zmień jego nazwę na 'widgets' .

Uwaga: Jeśli posiadałeś zainstalowane jakiekolwiek dodatkowe widgety, jak np. ModulesGarden Widget For WHMCS to pamiętaj, by przenieść również ich pliki z folderu kopii do głównego folderu z widgetami.

PL 17.png
To wszystko. Od teraz otwierając główną stronę panelu administracyjnego WHMCS, wszystkie widgety zaczną się wyświetlać po polsku.


Ważne: W przypadku aktualizowania WHMCS do nowszej, pełnej wersji, pliki z tłumaczeniem widgetów zostaną nadpisane przez ich angielskie odpowiedniki.
W takim przypadku należy spolszczenie widgetów wgrać ponownie.

PL 18.png

Konfiguracja i Zarządzanie

Język w Panelu Administracyjnym

Osobiste Konto Administratora

Skonfiguruj język, którego chcesz używać po zalogowaniu do panelu administracyjnego.

Aby to zrobić, przejdź do: 'My Account'/'Moje Konto' znajdź opcję 'Language'/Język i wybierz 'Polish'/'Polski' z listy dostępnych języków.
Musisz także potwierdzić swoje hasło administratora przed zapisaniem zmian.

Uwaga: Jeżeli pliki nie zostały poprawnie przesłane, język 'Polish'/'Polski' nie pojawi się na liście do wyboru.

PL 3.png
Aby ustawić wybór języka dla innego administratora, przejdź do 'Manage Admins'/'Zarządzaj administratorami' .

Otwórz stronę z danymi szczegółowymi danego użytkownika.

PL 4.png
Znajdź opcję 'Language'/Język i wybierz 'Polish'/'Polski' z listy dostępnych języków.

Nie zapomnij o zapisaniu zmian.

PL 4 1.png
Od tej chwili, administrator po zalogowaniu, będzie mógł poruszać sie po panelu administracyjnym WHMCS w języku polskim.
PL 4 2.png

Domyślny Język Klientów

W celu zmiany języka dla wszystkich odwiedzających oraz klientów w Twoim systemie, wykonaj następujące kroki:
 • Przejdź do: 'System Settings'/'Ustawienia systemu' → 'General Settings'/'Ustawienia ogólne' → 'Localisation'/'Ustawienia lokalizacyjne'
 • Znajdź opcję 'Default Language'/'Domyślny Język' i wybierz 'Polish'/'Polski'.

Pamiętaj, aby zapisać zmiany.

PL 5.png
Poniżej znajdziesz również opcję 'Enable Language Menu'/'Włącz Menu Wyboru Języka'.

Upewnij się, że ta opcja jest włączona, jeśli chcesz zezwolić na dowolną zmianę języka w panelu klienta.

Uwaga: Jeśli ta opcja jest włączona, klienci mogą zawsze dowolnie zmieniać język, nawet jeśli administrator wcześniej ustawił dla nich inny język w ustawieniach ogólnych.

PL 6.png
Jeśli chcesz ustawić język dla pojedynczego klienta, wykonaj następujące kroki:
 • Przejdź do: 'WHMCS' → 'Clients'/'Klienci' → 'View/Search Client'/'Zobacz/Wyszukaj klientów' → 'Client Profile'/'Profil klienta' → 'Profile'/'Profil'.
 • Znajdź opcję 'Language'/'Język' i wybierz 'Polish'/'Polski'.

Pamiętaj, aby zapisać zmiany po ich dokonaniu.

Od tego momentu klient po zalogowaniu będzie mógł korzystać z opcji systemu w języku polskim!

PL 7.png

Język w Panelu Klienta

Każdy klient może samodzielnie zmienić język, którego używa w panelu. Wystarczy, że po zalogowaniu, w prawym, dolnym rogu odnajdzie przycisk przenoszący do listy języków do wyboru.

Tam, pośród innych dostępnych możliwości, należy odnaleźć i wybrać 'Polski' a następnie zastosować zmiany.
Strona, na której klient się obecnie znajduje, zostanie przeładowana i język zmieniony zgodnie z wyborem.

PL 8.png
Naturalnie, istnieje możliwość ustawienia języka polskiego jako obowiązującego w panelu klienta dla niezalogowanych użytkowników oraz gości.
Wystarczy, że po wejściu w panel klienta zostanie zmieniony język na język polski po wejściu w menu, w prawym, dolnym rogu.
PL 9.png
PL 9 1.png
W ten prosty sposób nawet niezalogowani klienci mogą korzystać z Twojego systemu posługując się preferowanym językiem.
PL 10.png

Integracja z Geolocation Hook For WHMCS

Istnieje również niepowtarzalna możliwość zautomatyzowania całego procesu zmian języka na ojczysty dla Twoich klientów, a nawet niezalogowanych gości!

Wystarczy, że pobierzesz zupełnie darmowy i dostępny od ręki dla wszystkich klientów ModulesGarden Geolocation Hook For WHMCS!
Zapoznaj się z dokumentacją produktu, aby poprawnie go skonfigurować i pozwolić na samoistną zmianę języka w panelu klienta zgodnie z lokacją odwiedzającego (bazując na jego adresie IP).

Wskazówki

1. Pliki produktu Polskiego Tłumaczenia Językowego WHMCS mogą być edytowane i aktualizowane zgodnie z potrzebami.

Zaleca się używanie kopii plików, aby uniknąć nadpisania zmian po załadowaniu zaktualizowanej wersji. Można również wykorzystać opcję Overrides podczas adaptacji tłumaczeń.

2. Pliki tłumaczeń nie obejmują tłumaczeń szablonów wiadomości email ponieważ nie są one zawarte w oryginalnym pliku english.php.

W razie potrzeby należy je edytować i przetłumaczyć bezpośrednio w systemie.
Co więcej, Polskie Tłumaczenie Językowe nie zawiera tłumaczenia dodatkowych modułów, bramek płatności ani rejestratorów, które są domyślnie załączone w WHMCS.

3. Zawartość plików tłumaczeń w języku polskim została rozszerzona o zakomentowane, oryginalne wiersze w języku angielskim.

Oryginalne wersje zostały dodane, aby ułatwić proces wprowadzania jakichkolwiek zmian w tłumaczeniu.

4. Dzięki wbudowanej w WHMCS opcji 'Łatwych Tłumaczeń' możesz dodatkowo spolszczyć m.in. nazwy i opisy swoich produktów, grup, działów wsparcia czy pól niestandardowych.

Z uwagi na specyficzne funkcjonowanie tego systemu w WHMCS, zalecamy, aby na czas tłumaczenia, 'Domyślny język' wybrać język angielski w 'Ustawienia systemu' → 'Ustawienia ogólne' → 'Ustawienia lokalizacyjne'.
Po zakończeniu translacji z języka angielskiego jako podstawowego, można zmienić go z powrotem na język polski, jeśli chcesz, aby to właśnie on był domyślnie używany w systemie.
Dzięki temu możesz uniknąć nieścisłości przy poźniejszym przełączaniu się z jednego języka na drugi.

Instrukcja Aktualizacji

W przypadku chęci aktualizacji spolszczenia do nowej wersji wystarczy po prostu nadpisać stare pliki spolszczenia nowymi, tak jak to przebiegało w instrukcjach instalacji.

Ponadto proszę pamiętać, że każda większa aktualizacja samego WHMCS może również nadpisać spolszczone pliki raportów i widgetów, jeśli te zostały zainstalowane.
W takim przypadku powinno wystarczyć, aby spolszczone pliki raportów i widgetów znajdujące się w folderach '/modules/reports_RenameMe' oraz '/modules/widgets_RenameMe' wrzucić ponownie do odpowiadającym im katalogom WHMCS 'twójWHMCS/modules/reports' oraz 'twójWHMCS/modules/widgets' .

Możliwe Problemy

1. Zapewniamy, że wszystkie istniejące w oficjalnym pliku językowym wpisy zostały przetłumaczone. Mimo to, w systemie WHMCS mogą znaleźć się miejsca, w których treści pojawią się w języku angielskim.
Może to być spowodowane pojedynczymi brakami w oryginalnych plikach językowych, używanym szablonem lub innymi ustawieniami WHMCS. W takich przypadkach prosimy o kontakt z zespołem WHMCS i zgłoszenie swoich uwag.
2. Istnieją pojedyncze tłumaczenia, które są wykorzystywane w więcej niż jednym miejscu w systemie. Ze względu na złożoność języka polskiego, ich tłumaczenie może nie być idealnie dostosowane do wszystkich sytuacji.
3. Tłumaczenie w wersji 1.3.0 zostało przygotowane dla WHMCS V7.10.1, z kolei wersja 1.4.0 powstała w oparciu o WHMCS V8.0.3. Mimo to mogą być one używane również z poprzednimi wersjami WHMCS, łącznie z WHMCS V5.

Jednak w takiej sytuacji musisz mieć świadomość, że niektórych tłumaczeń może brakować, ponieważ WHMCS systematycznie usuwa z pliku językowego rekordy, z których dłużej nie korzysta.
Wszystkie brakujące rekordy można łatwo przetłumaczyć samodzielnie, używając na przykład opcji Overrides.

4. W przypadku używania motywu Lagom w panelu klienta mogą pojawić się nieprzetłumaczone frazy, widoczne w postaci nazw funkcji (np. generals.my_dashboard, itp.).
Problem ten wynika z braku wbudowanej obsługi języka polskiego przez motyw Lagom, który używa swoich własnych, dodatkowych tłumaczeń.

Aby to naprawić, należy w motywie samodzielnie uzupełnić brakujące tłumaczenia w sposób opisany tutaj.

5. Jeśli napotkasz problem z kodowaniem polskich znaków w fakturach PDF, sprawdź wybór używanej czcionki w 'Ustawienia' → 'Ustawienia Ogólne' → 'Faktury'.

Domyślnie wybrana rodzina czcionek dla PDF 'Helvetica' nie obsługuje polskiego kodowania. Zalecamy użycie 'Dejavusans', 'Freesans', bądź też własnego, niestandardowego kroju.

6. Od wersji 1.1.0 dostępne jest tłumaczenie wbudowanych w WHMCS raportów. Mimo to tłumaczenie nie obejmuje głównej strony z ich wykazem (.../admin/reports.php), przez co nazwy raportów na tej stronie pozostają nieprzetłumaczone.

Wynika to z faktu, iż WHMCS póki co nie umożliwia bezpośredniej modyfikacji wpisów zawartych na tej stronie.

Navigation
WHMCS Modules
WHMCS Translations
cPanel Modules
Magento Extensions
Magento Themes
PrestaShop Modules
Blesta Extensions
General
FAQ
Community
Polska Wersja Jezykowa WHMCS